Har du lyst til å bli med på et spennende nettutviklingsprosjekt?

En ny nettportal med fokus på motorsykkel, ATV, snøscooter, vannscooter og classic car utvikles i samarbeid med blant andre Motorsykkelimportørenes Forening (www.mcf.no). Fokus er deling av godt motorsykkelstoff (+ stoff knyttet til de andre kjøregruppene nevnt foran), gode kjøreopplevelser, reiseruter, tips & råd og informasjon om utstyr og opplevelser. Målet er å bidra til å dele gode historier og faktainformasjon, for derigjennom å økt kvaliteten i våre opplevelser og anerkjennelse i samfunnet for gleden og nytten ved å bruke kjøretøyene – i inn og utlandet.

Vi jakter på frivillige som kjører og bruker MC, ATV, snøscooter, vannscooter og classic car som ønsker å være med 1) å programmere i WorldPress/PHP MySQL) eller 2) skrive artikler i Wordpress.

Virker dette interessant, les mer om dette spennende nettutviklingsprosjektet som Bjørn Richard Johansen har dratt i gang,