I tråd med føringer fra myndighetene og Oslo kommune har vi besluttet at klubblokalet vil holde stengt ut februar foreløpig. Så får vi håpe at situasjonen er litt annerledes i mars og at vi sakte men sikkert kan begynne å åpne litt opp igjen for klubbkvelder.