Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

MERK: påmeldingen er ikke gjeldende før vi har mottatt deltakeravgiften.

*Required information.

Påmeldingsskjema for NAF MC Oslo ungtur: 6-9. august 2020

Betaling for turen gjøres via Vipps, eller til til konto 1503.27.57186. Merkes med navn og "ungtur".

Pris medlem: 1150,-
Ikke medlem: 1360,-

For Vipps, søk opp NAF MC Oslo Tur. Velg Ungtur. 

Er du ikke medlem i NAF MC Oslo eller vil ha med passasjer som 
ikke er medlem i NAF MC Oslo koster det kr. 210,- ekstra.

Så snart betaling er registrert mottar du bekreftelse på din deltakelse.

På årets tur har vi 16 plasser, og vi fordeler oss på rom etter kjønn. 

All informasjon du oppgir i dette skjema vil kun bli brukt i forbindelse med administrasjon av turen, og vil bli slettet etter at turen er avsluttet.

Fornavn: *
Etternavn: *
E-post: *
Mobilnr.: *
Medlem: *
Medlemsnummer:
Kjønn: *
Alder:
Ønsker dele rom med:
Evt. allergi (i fbm. matservering)
Kommentarer:

Jeg tillater at mine personopplysninger (navn, e-post, mobilnummer) kan deles med andre deltakere på turen. Eksempel ved utsendelse av deltakerliste.

Påmeldingsinformasjon kan benyttes: