NAF MC har utviklet et kurs som nå tilbys gjennom flere av NAF MC klubbene og hos oss i NAF MC Oslo. Kurset har fått navnet Sikker på MC.

Se gjerne NAF MC Oslo sin reklamefilm på YouTube. Den offisielle reklamefilmen til NAF MC finner du også på YouTube.

    

Et kurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere mer rundt.

Dette har vi slått sammen til et NAF MC kurs - Sikker på MC. Litt i kjøregård, men mest på veien.
- Om du sitter bakover- eller foroverlent, på tung scooter, eindunker eller gummiku, er du utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.
- Kurset gjennomføres i grupper med noen tekniske øvelser i en kjøregård, samt flere kjøreturer på veg med helt konkrete oppgaver.
- Gruppesamtaler før og etter hver tur.
- Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er dine opplevelser som bestemmer hva du ønsker å endre på. Om du er fersk eller har lang erfaring har ingen betydning.

Kurset er litt som CRC på sprayboks; løser ikke alle dine problemer, men løsner den ene mutteren slik at du kommer deg videre.

 

Kurset inneholder:
Øvelser og oppgaver som gjør det enklere å oppfatte vegmiljøet riktig:
- færre overraskelser
- smartere bruk av fart

En kjørestrategi som bidrar til at du ikke blir påkjørt, eller kjører på andre.

 

NAF MC Kursgaranti:
Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, får du pengene tilbake.

 

Priser:
Ordinær kursavgift er kr. 500,-.
For medlemmer i NAF MC eller NMCU er kursavgiften kr. 300,-.

 

Hvordan vi gjennomfører kurset:
Kurset består av gruppesamtaler, enkel kjøretekniske øvelser og kjøring på fastlagte kjøreruter med konkrete oppgaver.
På hvert kurs vil det være 2 veiledere og inntil 10 kursdeltakere.

 

Kursdatoer 2020
Følgende datoer er satt opp for kurs i Oslo med oppmøte på klubbhuset til NAF MC Oslo, Brynsveien 2-4.

Mandag 27. april - Oslo
Mandag 4. mai - Oslo 
Onsdag 6. mai - Oslo 
Onsdag 13. mai - Oslo 
Mandag 18. mai - Oslo
Onsdag 20. mai - Oslo
Tirsdag 26. mai - Oslo
Tirsdag 2. juni - Oslo

Følgende datoer er satt opp for kurs i Drammen med oppmøte på trafikkstasjonen på Lierstranda.

Torsdag 30. april - Drammen
Mandag 4. mai - Drammen 
Onsdag 6. mai - Drammen 
Tirsdag 19. mai - Drammen

 

Påmelding:
Meld deg på ønsket dag i påmeldingsskjemaet. Det er bindende påmelding og skjer ved innbetaling til kontonummer: 1503.09.28625.

Kurset starter kl. 17:00. Husk oppmøte 15 minutt før kursstart med full tank, og ta med deg bevis på at betalingen er gjennomført. Det kan også være lurt å ta med seg litt mat og drikke.

 

 

Velkommen til kurset Sikker på MC med NAF MC Oslo