I henhold til nye føringer fra FHI og endrede restriksjoner for Oslo i forbindelse med Covid19, så har vi besluttet at vi stenger av klubblokalet for all aktivitet ut november foreløpig.
Det vil kun foregå vinterlagring til avtalte tider i denne perioden.