Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

MERK: påmeldingen er ikke gjeldende før vi har mottatt deltakeravgiften.

*Required information.

Påmeldingsskjema for NAF MC Oslo ungtur: 5-8. august 2021

Betaling for turen gjøres til konto 1503.27.57186. Merkes med navn og "ungtur".

Pris medlem: 1500,-
Ikke medlem: 2400,-

Så snart betaling er registrert mottar du bekreftelse på din deltakelse.

På årets tur har vi 15 plasser, og vi fordeler oss på rom etter kjønn / ønske 

All informasjon du oppgir i dette skjema vil kun bli brukt i forbindelse med administrasjon av turen, og vil bli slettet etter at turen er avsluttet.

Fornavn: *
Etternavn: *
E-post: *
Mobilnr.: *
Medlem: *
Medlemsnummer:
Kjønn: *
Alder:
Ønsker dele rom med:
Evt. allergi (i fbm. matservering)
Kommentarer:

Jeg tillater at mine personopplysninger (navn, e-post, mobilnummer) kan deles med andre deltakere på turen. Eksempel ved utsendelse av deltakerliste.

Påmeldingsinformasjon kan benyttes: