Under følger et opprop som ble skrevet av Forkvinne Tone til klubbens 10-årsjubileum i 1999. 


 

NAF MC Oslo ble 10 år i 1999!


§ 1 Klubbens navn er NAF MC Oslo


Det hele startet som dere vet med klubbens selvskrevne formann, Ole Winterstad (medl.nr. 1!) og 13 medlemmer på stiftelsesmøtet den 22. mai 1989! Det er 10 år siden! Siden da har "snøballen" rullet - og vokst seg større og større - til dagens utgave hvor vi teller ca. 800 betalende medlemmer. Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne på en slik historie!

Det var ikke helt enkelt å få klubben i gang, og motstand hos en del personer både i NAF sentralt og lokalt vanskeliggjorde prosessen. Det eksisterte en uformell MC-klubb ett års tid før klubben formelt ble stiftet og disse møttes på Testestasjonen på Ulven og la planer for opprettelsen av klubben. Odvar Schiøll i Oslo NAF var en av pådriverne.

I løpet av den første måneden hadde NAF MC Oslo en tilvekst på ca. 100 %, det vil si at klubben talte 27 medlemmer allerede i løpet av juni 1989. Da så forløperen til MC-Ruta dagens lys og var da - som nå - ment å være et informasjonsorgan ut mot medlemmene våre. Vi skryter uhemmet av at dagens medlemsblad - uten å skulle fornærme noen – har en vesentlig høyere profil! Det er blitt et meget populært og seriøst blad som medlemmene liker. Her er det selvfølgelig flere navn som kan nevnes, og dere må tilgi om jeg er historieløs, men Ola T. Sørby, Are Kjersem og Gunnar Aanstad er navn som går igjen som store bidragsytere til MC-Ruta!

Helt fra begynnelsen av ble lista lagt høyt når det gjaldt arrangementer for medlemmene. I en tid da NMCU ikke klarte å holde sine kjørekurs i gang, startet vi opp med kurs. Mange ildsjeler har siden da nedlagt et utrettelig arbeid i å videreutvikle og forbedre disse kursene, slik de fremstår i dagens meget avanserte versjon. Medlemmene måtte delta på disse kursene for å få knytte seg til den gode forsikringsavtalen vi hadde for inntil 2 år siden. I følge Gjensidige måtte den revurderes på grunn av de store skadeutbetalingene. Forsikring har likevel alltid vært en viktig sak i NAF MC OSLO, og vi har vært en av pådriverne for å forhandle frem gode avtaler fra år til år.

Styret jobbet hvert år med å skaffet lokaler for vinterlagring av MC. Det ble også raskt opprettet en touring-komite, det ble satt opp terminlister, andre NAF MC-klubber ble besøkt, det ble arrangert temakvelder om alt fra stell av skinn til siste nytt av ymse MC-modeller, bompengeringen ble fulgt med argusøyne og nedkjempet med nebb og klør (kronet med hell i juni 1990), det ble tilbudt kollektiv innmelding i NMCU, det ble laget en MC-politisk handlingsplan i samarbeide med de andre NAF MC klubbene på Alvdalsmøtet, osv. osv. i det uendelige! Aktivitetene var mange og de fleste lever i beste velgående ennå!

For meg var det en relativt fornøyelig affære å lese Oles infobrev fra NAF MC OSLOs spede barndom: her kunne man få oppgitt alt fra snittalder på medlemmene til minste slagvolum (som var 175 cm3), største slagvolum (1.400 cm3) og selvfølgelig (!) snittet blant medlemmene den gang: 754 cm3! Dessuten hadde formannen en relativt besynderlig hobby: nemlig å spore opp medlemmer som ikke meldte adresseendringer når de flyttet. Ole ringte oppgitte nummer, kontaktet Folkeregisteret (hvor han ikke skaffet seg nye venner...), spurte folk han møtte på sin vei om de kjente til NN – og til syvende og sist oppsøkte han gjerne den gamle adressen på en søndagstur og ringte på døra til nabo’n! Sånt står det respekt av og dette er ikke en mann som gir seg så lett! (...litt vanskeligere å gjennomføre i dag, hvor vi glatt får 40-50 eks. av MC-Ruta i retur HVER gang vi sender den ut...) Ole hadde også den hyggelige vanen å liste opp nye medlemmer i hver utgave av MC-Ruta, og klubben hadde ca. 450 medlemmer da Ole ga seg som formann etter 5 år.

Irene Ulset (medl.nr. 52) overtok som formann etter årsmøtet i februar 1994. Irene var bare ''noen-og-tyve'' (jeg røpet ikke hvor gammel du er, Irene!) da hun skulle ta over etter denne litt mer distingverte herren Winterstad, som hadde ledet klubben med slik fast hånd siden tidenes morgen! Det er ikke bare-bare å skulle overta etter Mannen som startet opp klubben, som laget sine egne vel fungerende rutiner og som hadde et meget velsmurt apparat gående. Irene gikk tålmodig i lære hos Ole og fikk en meget grundig innføring i NAF MC OSLOs daglige drift. Derfor gikk også overgangen veldig bra!

Vi hadde den gang klubbhus i 1. etasje i Østre Aker vei 205, hvor vi leide for en slikk og ingenting! I 1996 flyttet vi opp i 4. etasje i samme bygg og de fleste husker nok at en ikke ble så rent lite svett av å gå alle trappene opp dit i full motorsykkelmundur med hjelmen på armen og det hele! Vi hadde mange hyggelige klubbkvelder der. På vårparten i 1996 fikk vi også en ny database for registrering av medlemmer. Steinar Fremme forbarmet seg over formannen og undertegnede og laget en helt ny håndterlig database som var egnet til registrering av de nærmere 1000 medlemmene vi begynte å nærme oss. I begynnelsen var driften basert på gratis arbeid og gratis tjenester og gratis utstyr! Vi slet med dårlig, arvet datautstyr; PC’en ble overloadet rett som det var og skriveren skar seg i tide og utide (helst det siste!). Vi mistet en del data i overføringen til det nye systemet, og hadde en tid store problemer med utsendelse av kontingenten og medlemsnummer som byttet eier etter eget forgodtbefinnende. Vi tilbrakte mange og lange timer på kontoret, men alt ordnet seg til slutt.

I 1997 var det en del diskusjon om på hvilken måte NAF MC klubbene skulle være tilknyttet NAF. På Hovedstyrets møte i november 1996 ble det framlagt en organisasjonsmodell som med små justeringer ble vedtatt. Under representantskapsmøtet i 1997 skulle det oppnevnes en NAF MC-komite og hovedkontoret skulle begynne å arrangere et årlig NAF MC Seminar. Den enkelte NAF MC klubb ble underlagt en naturlig tilhørende lokalavdeling; for oss NAF Oslo og omegn. NAF MC paraplyorganisasjon og Alvdalsmøtene var dermed en saga blott. Det har vært interne uenigheter mellom NAF MC klubbene, men vi har mye å lære av hverandre og samarbeidet glir i dag godt.

Vi flyttet i 1997 til nye klubblokaler i Økernveien 147 og hadde en liten ''kunstpause'' i disse lokalene, før vi havnet i dagens hall 8! Her har vi alt: klubbhus, mekkemuligheter, vinterlagring for syklene og ikke minst en mulighet for arrangementer av festlig karakter! Vi har etterhvert fått råd til å investert i datautstyr som fungerer på en meget tilfredsstillende måte og i dag er driften av klubben nesten en lek! (HA!) Det er mange som er flinke til å ta i et tak når det trengs.

Undertegnede (medl.nr. 492) overtok formannsstolen etter årsmøtet i 1998 og er glad for å inneha vervet i jubileumsåret! (Jeg har også 10 års jubileum som tillitsmann for NAF MC, men er en liten avviker i klubben siden mine første 5 år ble avtjent i NAF MC Trondheim, som var 10 år i fjor).

I dag er det inn- og utmeldinger, innbetalinger, utsendelse av kontingenter og MC-Ruta som tar det meste av tiden, og det er ikke få timer som går med. Slike forsendelser sendes ut på dugnad på klubbkvelder. Dagens styre har ingen store flaggsaker og dette er forhåpentligvis et tegn på at vi i dag har et godt medlemstilbud å gi våre medlemmer; er dere fornøyde – eller er det rett og slett stille før stormen? Vi har i alle fall oppnådd mange av de langsiktige målene vi har hatt gjennom årene!

En av de mest spennende prosjektene for øyeblikket er opprettelse av våre hjemmesider på Internett, samt overføringen av medlemsregistreringen av våre medlemmer til NAF sentralt. Ingen oppgaver å ta lett på!

Det største grunnen til at vi i dag er der vi er - med relativt god økonomi og en stor medlemsmasse - er den innsatsen de aktive medlemmene (ildsjelene!) har lagt for dagen.
Den største takken skal de ha som har jobbet i "det små" og vært med hele veien! Det hadde ikke gått uten dere; legg dere det på hjerte!!! Flere burde nok vært nevnt, men litt omskrevet kan vi vel si; få nevnt; få glemt!

§ 2 Klubbens formål


- er å samle interesserte motorsyklister til å fremme motorsyklistenes plass i trafikken. Arbeide for større trafikksikkerhet, ivareta medlemmens interesse både praktisk og økonomisk, samt å yte dem bistand i spørsmål angående motorsyklisme.

NAF MC OSLO har jobbet kontinuerlig for sikkerhet, kjøreglede og miljø og jeg synes vi har lyktes godt med dette disse 10 årene!!! Gratulerer med dagen, alle sammen!
- Tone -